KETENAGAAN

Pendidik

Pendidikan terakhir Guru Tetap Guru Tidak Tetap Jumlah Guru
Pasca sarjana ( S2 – S3 )

a.           Kependidikan

b.          Non Kependidikan

2

1

3

Sarjana / S1 42 7 49
Sarmud / D3

(dan lebih rendah )

3 1 5

Jumlah Guru 47 8 55

 

Tenaga Kependidikan

Pendidikan terakhir Pegawai Tetap Pegawai UMP Jumlah Pegawai
Pasca Sarjana 0
Sarjana 2 2 4
Sarmud / D3 0
D2 / D1 0
SLTA / KPAA 4 7 11
SLTP /Paket B 1 8 9
Jumlah semua 7 17 24
Share This